Bliv medlem af Persian & Exotic Cat Society


Persian & Exotic Cat Society har til formål at udbrede kendskabet til Perser og Exotix i alle farver, samt at fremme opdrættet mest muligt med henblik på at forbedre standarden, så vi opdrætter smukke og sunde katte.


Meld din ind i klubben; Perser og Exotic Cat Society. Vi arbejder for at fremme opdrættet af Perser & Exotic.

Vi udgiver et klubblad 2-4 gange om året, og som medlem er du meget velkommen til at fremsende materiale til vores blad "Pexo". Historier om dine katte, fotografier, artikler eller andet stof, som du finder interessant og gerne vil dele med andre. Du sender det til redaktøren på adressen: editor@pexo.dk

På klubbens hjemmeside, er det gratis for medlemmer at blive tilsluttet Breeder-siden og annoncere killinger til salg. Ligesom du kan få dine kattes titler fra shows på hjemmesiden. Benyt dig af disse gode tilbud. Tilmeld dig via adressen: webmaster@pexo.dk Kommercielle annoncer og annoncer for andre katte end Persere og Exotic er ikke gratis.

Som medlem af Persian & Exotic har du også mulighed for at tilmeldig dig til vores lukkende gruppe på Facebook, hvor alle medlemmer kan udveksle informationer og billeder. Send en mail til editor@pexo.dk og oplys, at du ønsker at deltage på listen.

Klubben administrerer også en anden gruppe på Facebook; Persian & Exotic Cat Club, hvor alle med interesse for Perser/Exotic kan udveksle informationer. Denne gruppe er åben for alle.

Persian & Exotic afholder forskellige events i løbet af året, som alle medlemmer frit kan deltage i. Her skal nævnes nogle eksempler; Hobbyudstilling. Pelsplejekursus. Fotosession. Temaaftner. Klubbens fødselsdag. Julebanko. Har du selv nogle ideer, så kom med dem.

Vi håber, du har lyst til at melde dig ind i klubben og sende sende materiale til bladet, således at vi alle kan lære lidt af hinanden, og at vi - bl.a. ud fra dine informationer - kan følge med i udviklingen af Persere og Exotic i Danmark og i den øvrige verden. Vi vil gøre vores til at Persian & Exotic forsætter med at være en god og informativ specialklub for Perser og Exotic.

Se information her vedr. priser for medlemskab

Har du spørgsmål angående klubben, eller ønsker du at blive medlem, er du velkommen til at kontakte formanden eller en anden fra bestyrelsen

Mange hilsner Persian & Exotic Cat Society.


Tilbage